MİSYONUMUZ
Şirketimizin bilgi ve becerisi ile müşterilerimizin tüm ürün ve hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak 
Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetlerini artırmak 
Amaçlarımızı çevreye ve doğaya zarar vermeden, evrensel değerler içerisinde gerçekleştirmek
 
VİZYONUMUZ
Bünyesinde bulunan mevcut faaliyetleri yanında, ülke ekonomisine katkıda bulunacak yurtdışı projelerini takip etmek ve gerek mekanik uygulamalar gerekse ürünlerimizin ihracatı ile ilgili çalışmalarını sürdürmek. 
Kalitesi ve verimliliği yüksek olan yeni projelerin yatırıma dönüşmesi için ülke ekonomisi ve global ekonominin koşulları dikkate alınarak gelişmelerin izlenmesi, birikimlerin ekonomik karlılığı olan alanlarda değerlendirilmesi.