CEABYTE CEA-01

 
- LED Göstergeli tek pompalı
 
- Değiştilebilir motor koruma
 
- Faz sıra kontrol
 
- Derin kuyu, atıksı ve hidrofor olarak kullanabilme
 
- 2 ve 3 elektrotlu kullanabilme
 
- 60 dakikaya kadar elektrot bekleme süresi
 
- 2-18 Amper arası ayarlanabilir termik kontrol
 
- Atan termik değerini görebilme
 
- 7/24 Telefon ile destek